PRZEKAZANIE STOCZNI DO MINISTERSTWA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ – PODPISANIE UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ

22.12.2018

W dniu 22 listopada została podpisana umowa przedwstępna, która rozpoczyna proces przenoszenia aktywów stoczniowych do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Na jej mocy należące do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego MARS szczecińskie stocznie MSR Gryfia oraz Stocznia Szczecińska zmienią właściciela. Będzie nim Fundusz Rozwoju Spółek S.A.. W ten sposób oba zachodniopomorskie przedsiębiorstwa trafią z jednostek podległych Ministerstwu Obrony Narodowej do jednostek będących częścią struktur Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Głównym zadaniem Funduszu Rozwoju Spółek S.A. jest wspieranie przedsiębiorstw, głównie z obszaru gospodarki morskiej, w prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej, a także w realizacji procesów restrukturyzacji.