MSR GRYFIA I STOCZNIA SZCZECIŃSKA POD NADZOREM MINISTERSTWA GOSPODARKI MORSKIEJ

21.12.2018

Na podstawie Umowy zawartej w dniu 19 grudnia 2018 roku pomiędzy Funduszem Rozwoju Spółek S.A. a MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w dniu 21 grudnia 2018 roku doszło do przejęcia przez Fundusz Rozwoju Spółek S.A. od MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty prawa własności akcji spółki Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.  z siedzibą w Szczecinie oraz udziałów spółki Stocznia Szczecińska sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.