ROZPOCZĘCIE BUDOWY NOWOCZESNYCH LODOŁAMACZY

09.10.2018

W dniu 08 października 2018 r., po zakończeniu etapu projektowania dokumentacji technicznej i przeprowadzeniu badań modelowych, MSR Gryfia oficjalnie rozpoczęła budowę czterech lodołamaczy dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W ramach zawartej we wrześniu 2017 r. umowy powstaną trzy lodołamacze liniowe i jeden czołowy.

W obecności przedstawicieli RZGW, Towarzystwa Klasyfikacyjnego PRS i  Zarządu Stoczni, pracownicy stoczni rozpoczęli cięcie blach przeznaczonych na pierwszą sekcję lodołamacza czołowego. Lodołamacz czołowy przeznaczony jest do rozbijania zatorów lodowych i wyłamywania rynien w pokrywie lodowej natomiast lodołamacze liniowe przeznaczone są do rozszerzania rynny wyłamanej przez lodołamacz czołowy a także jej wyłamywanie w obszarach niedostępnych dla lodołamaczy czołowych oraz do utrzymania drożności tak utworzonego korytarza. Nowe lodołamacze operować będą w rejonie dolnej Wisły, w obszarze odpowiedzialności RZGW Gdańsk.

Budowa nowych lodołamaczy współfinansowane jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 i odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.